Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10
B-1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 741.72.02
Fax: +32 (0)2 733.77.35
E-mail: photographic.library@kmkg-mrah.be

I. Naam en adres klant
Naam instelling
Naam contactpersoon
Adres
Facturatieadres
E-mail
II. Aankoop beeldmateriaal
Inventarisnummer(s)
Informatie voorwerp
bv. titel, soort object (beeld, meubel, tapijt, ...), etc.
Gewenste kwaliteit van digitale opname:
+/- formaat A5, 300 dpi, tiff of jpg30€
+/- formaat A4, 300 dpi, tiff of jpg50€
groter formaat, 300 dpi, tiff of jpg70€
 
Ja, ik ben student
Studenten krijgen, na voorlegging van hun studentenkaart, een korting van 50%.
Copie van studentenkaart emailen naar photographic.library@kmkg-mrah.be
Bijzonderheden
III. Te betalen reproductierechten op het beeldmateriaal bij publicatie
Wetenschappelijk/Educatief/Commercieel:
oplage
1-125075€
1250-5000100€
5000-10000125€
>10000150€
Multimedia educatief:
tijdelijk75€
permanent150€
Multimedia commercieel:
tijdelijk125€
permanent250€
Cover:
oplage
1-1250100€
1250-5000150€
5000-10000200€
>10000300€
Tentoonstelling:
tijdelijk75€
permanent150€
Ander gebruik
Bij heruitgave dient opnieuw het reproductierecht betaald te worden.
IV. Gebruik aangevraagd beeldmateriaal
Boek / artikel
Titel
Auteur
Uitgever
Datum publicatie
Multimedia (cd-rom, internet, ...)
Omschrijving
Algemene voorwaarden

1-De aanvrager verbindt er zich toe een gratis exemplaar van de publicatie
te zenden naar de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, ten laatste één maand na de verschijningsdatum.

2- Bij de reproductie van de museumvoorwerpen van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis dient steeds de vermelding © Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel of © KMKG-MRAH vermeld te worden.

3- Het beeldmateriaal mag in geen geval aan derden worden overgedragen. Het beeldmateriaal mag enkel gebruikt worden voor het doel gespecificeerd in deze aanvraag.

4- De verzendingskosten zijn ten laste van de aanvrager.

5- Het bestelde en ontvangen beeldmateriaal dient betaald te worden, ook indien het niet werd gebruikt.

6- Het verschuldigde bedrag dient na ontvangst van de factuur gestort te worden op de rekening van de Koninklijke Musea voor Kunst Geschiedenis:

  • voor België: postcheque, rekeningnummer CCP. 679-1300105-14

  • voor het buitenland: Iban 'BE94 6791 3001 0514' en BIC 'PCHQBEBB'
Ik ga akkoord met de bovenvermelde voorwaarden