Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10
B-1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 741.72.02
Fax: +32 (0)2 733.77.35
E-mail: photographic.library@kmkg-mrah.be

I. Naam en adres klant
Naam instelling
Naam contactpersoon
Adres
Facturatieadres
E-mail
BTW-nummer
II. Tarieven: de prijzen hebben steeds betrekking op 1 digitale foto en 1 publicatievorm
Inventarisnummer(s)
Informatie voorwerp
bv. titel, soort object (beeld, meubel, tapijt, ...), etc.
Publicaties / drukwerk
boek, catalogus, bezoekersgids, etc.
Digitale foto (TIFF gemiddeld ca 5000x7000 pixels)
oplage 1 - 1000125€
oplage 1001 - 5000150€
oplage 5001 - 15 000250€
oplage 15 001 - 30 000325€
oplage > 30 001450€
Cover
oplage 1 - 1000150€
oplage 1001 - 5000200€
oplage 5001 - 15 000325€
oplage 15 001 - 30 000475€
oplage > 30 001550€
Bijzonderheden
Afgeleide producten
postkaart, kalender, cd-hoes, poster, magneet, tas, potlood, private wanddecoratie, etc.
Digitale foto (TIFF gemiddeld ca 5000x7000 pixels)
oplage 1 - 1000150€
oplage 1001 - 5000200€
oplage 5001 - 15 000325€
oplage 15 001 - 30 000475€
oplage > 30 001550€
Multimedia
tv, film, video, paneel/video in een tentoonstelling, reclamepaneel, applicatie, E-book, audiogids, internet, sociale media, etc.
Digitale foto (TIFF gemiddeld ca 5000x7000 pixels)
Gebruiksperiode
1 jaar125€
5 jaar250€
Kortingen
Korting van 40%
VZW's en stichtingen voor een oplage kleiner dan 1000 exemplaren
Aanvrager verbonden aan een onderzoeksinstelling (museum, bibliotheek, archief, universiteit)*
* De bestelling dient rechtstreeks geplaatst en betaald te worden door de instantie die recht heeft op de korting. Tussenpersonen (bv. uitgeverijen) vallen onder de algemene tarieven.
Uitzonderlijk gratis (gelimiteerd)*
Federale Wetenschappelijke Instellingen
Onderzoeksinstelling (museum, bibliotheek, archief, universiteit) voor de promotie van een tentoonstelling
Pers / toerisme / blog / kunstmagazine m.b.t. de KMKG, hun collecties en/of activiteiten
* Gebruik met reproductie = TIFF (gemiddeld 5000x7000 pixels). Gebruik zonder reproductie = JPEG (gemiddeld 2000x2000 pixels) (bv.: colloquium, onderzoek, PowerPoint Presentatie, niet gepubliceerde thesis, etc.)
III. Gebruik aangevraagd beeldmateriaal
Boek / artikel
Titel
Auteur
Uitgever
Datum publicatie
Multimedia (cd-rom, internet, ...)
Omschrijving
IV. Algemene voorwaarden

1. Bij reproductie van beeldmateriaal van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) is men verplicht de KMKG voorafgaandelijk, via het online bestelformulier, toestemming te vragen en de gebruikelijke tarieven te hanteren.

2. Toestemming voor reproductie wordt uitsluitend verleend voor de publicatie vermeld in het bestelformulier. Voor ieder ander gebruik (bijgedrukte oplage, heruitgaven, opname in andere publicaties, op andere dragers, online, etc.) dient de aanvraagprocedure herhaald te worden.

3. Beeldmateriaal wordt elektronisch aangeboden (URL) na ondertekening van het contract en ontvangst van betaling.

4. Het beeldmateriaal mag niet aan derden worden afgestaan.

5. Reproducties van objecten die tot de verzamelingen van de KMKG behoren, dienen volgende copyrightvermelding te dragen: © KMKG.

6. De aanvrager verbindt er zich toe één exemplaar van de uitgave (papier of multimedia) in elke taal waarin deze verschenen is ten laatste één maand na druk, kosteloos te bezorgen aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

7. Indien de kunstenaar nog leeft of minder dan zeventig jaar geleden overleden is, kunnen de kunstenaar, diens erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers rechten doen gelden bij de reproductie van het kunstwerk (auteursrecht). Om het gebruiksrecht te regelen dient de aanvrager zelf contact op te nemen met de betreffende belanghebbende of beheersvennootschappen zoals SABAM of SOFAM.

8. Het bestelde en ontvangen beeldmateriaal dient betaald te worden, ook indien het niet werd gebruikt.

9. Het verschuldigde bedrag dient na ontvangst van de factuur gestort te worden op de rekening van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis:

  • voor België: postcheque, rekeningnummer CCP. 679-1300105-14
  • voor het buitenland: Iban 'BE94 6791 3001 0514' en BIC 'PCHQBEBB'
Ik ga akkoord met de bovenvermelde voorwaarden
Wij verwerken uw gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen:
https://www.artandhistory.museum/nl/privacyverklaring